Nove cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod

V Občini Kidričevo smo skladno z Uredbo o o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v mesecu juniju 2013 preko Javnega podjetja vzdrževanje in gradnje d.o.o.   začeli obračunavati stroške povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalnih voda. V preteklih letih je celoten strošek amortizacije in vzdrževanja padel na breme občinskega proračuna. Zaradi zahtev evropske zakonodaje in hkrati finančne vzdržnosti izvajanja določenih operativnih nalog vezanih na kanalizacijsko omrežje, so se občinski svetniki marca 2013 odločili, da bo z mesecem junijem Javno podjetje začelo obračunavati stroške skladno z veljavno zakonodajo. Skladno z omenjeno uredbo cena zraven dejanskih stroškov za odvajanje in čiščenje komunalnih voda zajema tudi amortizacijo in vzdrževanje kanalizacijskega sistema.

 

Občinski svet je na 10. korenspodenčni seji (ned 17.7. do 19.7.2013) potrdil nove cene in subvencijo. Sprejete cene iz marca 2013 so znižane za ca. 40% pri uporabnikih, ki so priklopljeni na kanalizacijo in cca. 50% pri uporabnikih greznic.

 

Znižanje bo izvedeno na škodo investicijskih sredstev namenjenih izgradnji in dokončanju kanalizacijskega omrežja v naseljih občine Kidričevo in vzdrževalnih del na že obstoječem sistemu, ki jih izvaja javno podjetje.  Ti stroški bodo po znižanju ponovno obremenili občinski proračun in s tem ustavili oziroma upočasnili nekatere že zastavljene projekte in investicije.

 

Praktičen prikaz:

Primer gospodinjstva s porabo 12m3 in so priklopljeni na kanalizacijo:

          Nova cena: 13,23 EUR

          Stara cena: 22,89  

V primeru uporabe greznice:

          Nova cena: 10,26 – v to ceno je vključeno čiščenje greznice najmanj 1x na 3 leta

          Stara cena: 22,12

 

Cene veljajo od 1.7. dalje.

 

Znižanje cen je sprejel občinski svet in sicer  so se znižale naslednje postavke:

          30 % pri storitvah javnega podjetja – izvajali bodo nujna vzdrževalna dela in zakonske obveznosti – za večje posege bodo iskali financiranje iz občinskega proračuna.

          62% pri omrežnini (v celoti prihodek občine), kar bo pomenilo za cca. 100 000 EUR (na letni ravni) manj namenskih investicijskih sredstev za komunalno infrastrukturo. Posledica bo počasnejše dokončanje kanalizacijskega omrežja. Subvencija pokriva samo gospodinjstva. Podjetja niso opravičena do subvencije pri omrežnini.

 

V priponkah se nahaja nov cenik javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., uradne ure in informativni obračun za različno porabo vode.

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content