LAS aktivna POV-SOD

LAS AKTIVNA V POVEZOVANJU IN SODELOVANJU OBMOČJA

Krajši naziv: LAS aktivna POV-SOD

 

 

 

 

 

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

PROJEKTNI PARTNERJI:

LAS Bogastvo podeželja (nosilec), Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas, Mestna občina Ptuj, Siesa inženiring d.o.o. in Vital gostinstvo in trgovina d.o.o.

 

TRAJANJE OPERACIJE:

Od julija 2022 do junija 2023.

 

 

Finančne vrednosti za celotno projektno partnerstvo

Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 243.127,50 EUR

Višina upravičenih stroškov: 200.818,66 EUR

Višina sofinanciranja po pogodbi: 160.654,93 EUR

 

 

OPIS OPERACIJE

Na območju LAS se je prepoznala potreba po povezovanju lokalnih deležnikov iz vseh osmih občin.

Tako je nosilec operacije LAS Bogastvo podeželja, projektni partnerji pa so Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas, MO Ptuj, Siesa inženiring d.o.o. (park prostoživečih živali) in Vital d.o.o.

Operacija predvideva manjše naložbe po lokalnih skupnostih za potrebe razvoja turistične ponudbe, varovanja okolja in narave, za krepitev medgeneracijskega druženja, skrb za vitalno preživljanje prostega časa, ter razvoj osebnih kompetenc bodisi na delovnem mestu ali pri iskanju zaposlitve.

Devet projektnih partnerjev bo izvedlo manjše naložbe v opremo, nekateri izmed njih tudi dogodke vezane na nove naložbe.

V projektne aktivnosti bodo vključeni prebivalci z vseh osmih občin LAS-a. V okviru projekta se bodo lahko brezplačno vključili v različne delavnice ter udeležili dogodkov izvedenih v okviru projekta. Delavnice bodo omogočile razvoj osebnih kompetenc ter pridobivanje dodatnih veščin za povečanje zaposlitvenih možnosti. Izobraževanje za lokalne turistične vodnike, delavnica za razvoj turističnih produktov, delavnici namenjeni vključevanju kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo ter manjše naložbe v opremo bodo pripomogle k razvoju novih turističnih produktov oz. bodo prispevale k dodani vrednosti že obstoječih. Nabavljena igrala, urbana oprema, ureditev fitnesa (motorična igrala za otroke) na prostem bodo prispevale k izboljšanju medgeneracijskega povezovanja, aktivni vključitvi v prostočasne aktivnosti, izboljšanju zdravstvene slike lokalnega prebivalstva, k boljšemu mreženju, povezovanju in sodelovanju le-teh. Ureditev polnilnic za e-kolesa in e-avtomobile bodo prispevale k ohranjanju narave in varovanju okolja ter dodatno spodbudile k nabavi in uporabi takšnih prevoznih sredstev. Ureditev parka prostoživečih živali bo prispevala k varovanju in ohranjanju ogroženih vrst ptic ter pripomogla k ozaveščanju prebivalstva o pomenu skrbi za živali. Nabava premičnih šotorov bo omogočila razvoj kulinaričnega turizma, saj bodo omogočile izvedbo raznovrstnih delavnic in dogodkov na celotnem območju LAS-a.

 

Cilji operacije:

  • Aktivirati, motivirati in spodbuditi lokalno prebivalstvo k razvoju podjetniških idej s pomočjo izvedbe izobraževanj za dvig osebnih in poklicnih kompetenc;
  • Prispevati k zmanjšanju števila brezposelnih oseb, s tem ko se jih nauči novih veščin potrebnih za iskanje zaposlitvenih možnosti;
  • Povezati lokalne deležnike za pripravo in razvoj novih idej na območju;
  • Izboljšati aktivnost mreženja med različnimi deležniki;
  • Prenesti znanja in izkušnje med generacijami (medgeneracijsko povezovanje);
  • Spodbuditi posamezne lokalne deležnike in območje k dvigu dodatne vrednosti na območju;
  • Spodbuditi gospodarski razvoj (izboljšanje turistične ponudbe območja);
  • Prispevati k varovanju in ohranjanju narave ter okolja (e-mobilnost, polnilnice, park prostoživečih živali);
  • Ozavestiti prebivalstvo o pomenu aktivnega preživljanja prostega časa, aktivnem staranju in o medgeneracijskem povezovanju.

 

 

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije v okviru programa CLLD.

 

Skip to content