Strokovna komisija za šport

Župan določi petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, ki je zadolžen za področje športa, član občinskega sveta, član komisije za šport in rekreacijo ali predstavnik odbora za družbene dejavnosti in dva predstavnika športnih društev. Če športna društva ustanovijo športno zvezo, se v komisijo namesto dveh predstavnikov športnih društev imenuje predstavnik športnih društev in predstavnik športne zveze. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.

Člani komisije:

  •   Danijel Zajc, Apače 126, predsednik, član občinskega sveta
  • Zdenka Frank, Župečja vas 1/a, član, predstavnik občinske uprave
  • Natalija Kutnjak, Njiverce, Ul. Nikole Tesle 1, član, član odbora za družbene dejavnosti
  • Robert Novak, Lovrenc na Dr. polju 82/a, član, predstavnik športnih društev           
  • Bogdan Potočnik, Sp. Jablane 5, član, predstavnik športnih društev


Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content