Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri čemer mora biti vsaj polovica članov izmed članov občinskega sveta.

Naloge komisije so:

  1. priprava razpisa za podelitev občinskih priznanj,
  2. priprava predlogov za priznanja o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacijah,
  3. dajanje mnenja in predlogov za podelitev občinskih priznanj občinskemu svetu.

Člani komisije:

  •   Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, predsednik
  •   Nuša Ferenčič, Lovrenc na Dr. polju 108/a, članica
  •   Srečko Lah, Pongrce, 28/c, član
  •   Luka Pepelnik, Strnišče 6/b, član
  •   Valerija Medved, Pleterje 21, članica

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content