JR za sofinaciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo v letu 2015

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2015

PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:

          Organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma

          Izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),

          Izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,

          Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,

          Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino

          Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma

          Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma

          Sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi s sedežem v Občini Kidričevo.

          Izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2015 in sicer: Ocenjevanje podeželjskih dobrot, Žegnjanje konj v Župečji vasi in Zahvala polju v Starošincah.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:

          Programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,

          programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:

–           turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;

–           druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije in imajo sedež v občini Kidričevo;

–           imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;

–           dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

–           imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;

–           udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce v celoti brez vstopnin;

–           pred dejansko izvedbo prireditve in določitvi končnega programa prireditve, mora Občina Kidričevo podati izbranemu izvajalcu soglasje k končnemu programu/vsebini.

VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša 6.000,00 EUR. Višina sredstev, namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin, je za:

          delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,

          organizacijo prireditve »14. Ocenjevanje podeželskih dobrot« 600,00 EUR,

          organizacijo prireditve »18. Žegnjanje konjev v Župečji vasi« 900,00 EUR,

          organizacijo prireditve »9. Zahvala polju v Starošincah« 1.800,00 EUR ter

          organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinaciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

 

Več informacij v priponki.

javni razpis – turizem objava.doc

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content