JAVNO NAZNANILO V ZVEZI S PREUREDITVIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE PRAGERSKO

V zvezi s pripravo javne razgrnitve za DPN za preureditev železniške postaje Pragersko v priponkah posredujemo javno naznanilo.
Tako Javno naznanilo, kot tudi povzetek za javnost, sta vidna tudi na spletnem naslovu:
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content