Javni poziv za prodajo stvarnega premoženja občine Kidričevo

Občina Kidričevo objavlja javni poziv za prodajo stvarnega premoženja. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične in pravne osebe, ki položijo varščino v višini 10% izhodiščne cene posamezne nepremičnine. Ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo osebno do vključno 23. aprila 2012 na sedež Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo z oznako »NE ODPIRAJ – ponudba za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene ponudbe je treba do navedenega datuma do 14.00 ure oddati v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Javni poziv – prodaja premozenja 2012 – prvi – apr 2012.doc

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content