JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA pODRAVJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/14

PRIZMA - FUNDACIJA
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, je na spletni strani www.fundacija-prizma.si objavila »Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Podravje za šolsko/študijsko leto 2013/2014«. Javni razpis je odprt do 10. 10. 2013.

Predmet razpisa je dodelitev kadrovskih štipendij dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015, in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili pri delodajalcu na območju podravske razvojne regije.

Do štipendij iz RŠS za Podravje so upravičeni:

– dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;

– dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;

– podiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni in,

ki izpolnjujejo še druge pogoje navedene v javnem razpisu. Delodajalci po zaključenem javnem razpisu štipendij izberejo štipendiste, ki jih bodo štipendirali in po koncu šolanja tudi zaposlili.

Operacijo RŠS delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content