Izjava za javnost v zvezi z nelegalnim odlagališčem odpadnih gum v opuščeni gramoznici

Občina Kidričevo – izjava za javnost v zvezi z nelegalnim odlagališčem odpadnih gum v opuščeni gramoznici

 

Kidričevo, 18. 6. 2012 – Občina Kidričevo je prejela obvestilo družbe Albin Promotion d.o.o. z dne 13. 6. 2012, s katerim je navedena družba izjavila, da ne more nadaljevati dejavnosti predelave odpadkov na premični napravi, in zahtevala, da občina dne 20. 6. 2012 zemljišče v opuščeni gramoznici prevzame nazaj v posest. Hkrati je Občina Kidričevo prejela tudi odločbo ARSO z dne 12. 6. 2012, s katero je ARSO zavrnila vlogo družbe Albin Promotion d.o.o. za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov.

Iz obrazložitve citirane odločbe ARSO izhaja, da je bila vloga za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja zavrnjena zato, ker niso izpolnjene zahteve Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum glede skladiščenja v zunanjih skladiščih, hkrati pa družna Albin Promotion d.o.o. ni izkazala izpolnjevanja zahtev navedenega pravilnika glede varstva pred požarom.

Občina Kidričevo z veliko zaskrbljenostjo spremlja nastalo situacijo. Najprej, ker družba Albin Promotion d.o.o. nima ustreznih dovoljenj za predelavo odpadkov, torej na lokaciji opuščene gramoznice upravlja nelegalno odlagališče odpadnih gum, še zlasti ker te odpadne gume niti niso skladiščene skladno z veljavnimi predpisi. Še več, na podlagi ugotovitve pristojnega oblastnega organa, da odgovorne osebe družbe Albin Promotion d.o.o. niso izvedle ustreznih ukrepov varstva pred požarom, je mogoče zaključiti, da obstaja velika požarna ogroženost celotnega širšega območja opuščene gramoznice.

Odveč je opozoriti, da bi požar v opuščeni gramoznici povzročil veliko katastrofo, ne samo na okoljskem področju, temveč tudi na širšem gospodarskem področju. Preko opuščene gramoznice namreč potekata glavna električna voda do industrijskega območja skupine Talum, ki bi ju požar v opuščeni gramoznici lahko poškodoval in tako prekinil električno oskrbo tovarne, kar bi imelo katastrofalne posledice, saj bi izpad električne energije imel za posledico ustavitev elektroliznih peči.

Občina Kidričevo zato poziva vse pristojne oblastne organe, da nemudoma ukrepajo in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za preprečitev požara in za zagotovitev varnosti ljudi, okolja in premoženja. Občina Kidričevo trenutno sicer tudi preučuje posledice nastale situacije na pogodbo o sanaciji opuščene gramoznice, sklenjeno z družbo Albin Promotion d.o.o. v letu 2007, ter bo na podlagi analize pravnih in okoljskih strokovnjakov sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito okolja in občanov Občine Kidričevo. »Kljub vsemu upam, da bo mogoče najti neko razumno sporazumno rešitev nastale situacije in da bo družba Albin Promotion d.o.o prostovoljno takoj odstranila vse odpadne gume in ostale odpadke, ki jih je pripeljala v opuščeno gramoznico. Če sporazuma ne bo, pa bomo morali odločno reagirati, da se prepreči nastanek škode« je pojasnil župan Občine Kidričevo Anton Leskovar.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content