IZDAJA PUBLIKACIJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Projekt “IZDAJA PUBLIKACIJE”

Izdaja knjige – monografije z naslovom;

Vojna bolnišnica Sternthal / Strnišče pri Ptuju med letoma 1915 in 1918 na fotografijah in razglednicah.

Knjiga opisuje dogajanje v zaledju prve svetovne vojne, kjer so Avstro-Ogrske oblasti leta 1915, ustanovile najprej taborišče za vojne ujetnike, z odprtjem bojišča na soški fronti pa so kompleks barak, preuredili v rezervne vojne bolnišnice s sedeži v matičnih državah znotraj a-o monarhije.

 

Z izdajo knjige želimo v celoti združit pisno in slikovno gradivo, ki smo ga zbrali. V knjigi bodo objavljene najpomembnejše zbiratelja Aleksandra Kumra in Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.  Obstajajo še neobjavljene, ki so prepuščene prihodnosti. V knjigi so te foto razglednice objavljene  prvič. Knjiga bo obsegala 145 strani in bo opremljena z originalnimi  fotografijami in razglednicami, ki prikazuje barakarsko naselje z gospodarskimi objekti in objekti za preživljanje prostega časa ranjencev in ostalega vojaškega osebja. Vsebina knjige obsega 12 poglavij, ki zavzamejo celotno dogajanje in življenje v takratnem velikem kompleksu, ki je bilo v celoti gospodarsko samooskrbno. Prostora je bilo do 18.000 oseb in je v njem prebivalo 13 različnih nacij. Prenekateri je tudi pokopan na vojaškem pokopališču, ki je bilo okrog kapele, posvečene Mariji pomočnici leta 1917.

Naveden sakralni objekt je eden zadnjih ohranjenih pričevalcev v naravi, ki so še ostali. Zato pa imajo zbrane fotografije in razglednice, toliko večjo težo, saj so zadnji pričevalci tistega časa na naših tleh, dravsko ptujskega polja.

Skip to content