Grb

Dobitniki grba Občine Kidričevo

LETO

PREJEMNIK

2000

Albin Promotion, d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju

Vlado Premzl, Njiverce, Cesta v Njiverce 41

Albin Brglez, Šikole 67

2001

Otroška folklorna skupina Osnovne šole Cirkovce

Kulturno društvo Kungota pri Ptuju

Darko Ferlinc, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 4

2002

NK Aluminij, Kidričevo

Matjaž Pernat, Pleterje 16 a

Milan Munda, Pongrce 28 a

2003

Ludvik Kramberger, Kidričevo

Marta Pinterič, Kidričevo, Vlahovičeva ul. 5

Franc Kocjan, Stražgonjca 17

2004

Drago Klein, Njiverce, Vegova ul. 16

Pavla Veler, Cirkovce 76 a

2005

Prostovoljno gasilsko društvo Mihovce – Dragonja vas

Tamburaški orkester Prosvetnega društva Cirkovce

Branko Strel, Lovrenc na Dravskem polju 83

Bojan Lubej, Kidričevo, Kajuhova ul. 3

2006

Karl Pavlič, Lovrenc na Dravskem polju 1

Milena Serdinšek, Apače

Marija Metličar, Zg. Jablane 30 a

Anton Medved, Pleterje 75

2007

Anton Fric, Dragonja vas 36

Jožef Gutman, Beltinci

Jožica Kovačič, Cirkovce 42

Vincenc Veit, Ptuj

2008

Martin Golenko, Sp. Jablane 10 a

Miran Lipovac, Lovrenc na Dravskem polju 68 a

2009

Ivanka Korez, Starošince 27

Veronika Bonča, Ljubljana

Milan Dobič, Mihovce 51

2010

 

 

 

       

    
  


    

       2011


 

 

 


2012

 

 

Branko Mohorko, Apače 284, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

Jožef Šafranko, Strnišče 9A, 2325 Kidričevo

Roman Tomanič, Lovrenc na Dravskem polju 23C, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju

Drago Muršec, Apače 135, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju

Ni bil podeljen noben grb

Fundacija nazaj na konja, Starošince 37, 2326 Cirkovce

Antonio Koderman, Ul. Borisa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo

MK Tulipan, Zg. Jablane 35, 2326 Cirkovce

                 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content