Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

 

 

 

 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

 

NAZIV PROJEKTA: Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

PRIČETEK DEL: november 2021

ZAKLJUČEK DEL: 31. 3. 2023

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 8.782.477,29 EUR z DDV

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS)

Višina sofinanciranja: 5.150.527,99 EUR

Sodelujoče občine: Ptuj, Hajdina, Kidričevo, Majšperk

Skupna vrednost projekta znaša 8.782.477,29 EUR z DDV, od tega znaša vrednost gradbene pogodbe 8.064.206,06 EUR z DDV. Naložbo sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (4.120.422,39 EUR) in Republika Slovenija (1.030.105,60 EUR), lastni deleži sodelujočih občin znašajo 3.631.949,30 EUR.

NAMEN PROJEKTA je izgradnja regionalne kolesarske povezave med Mestno občino Ptuj, Občino Hajdina, Občino Kidričevo in Občino Majšperk za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Smiselna, varna in udobna kolesarska povezava bo zagotavljala zvezno povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena. V predmetni operaciji se predvideva vzpostaviti 23,40 km novih kolesarskih povezav (Ptuj: 2,61 km, Hajdina: 1,84 km, Kidričevo: 14,76 km, Majšperk: 4,20 km). V projektu bodo vzpostavljeni tudi trije novi premostitveni objekti (Brv čez potok Polskava – Kidričevo, brv čez Framski potok – Kidričevo in brv čez Studenčnico – Ptuj) in razširitev že obstoječega mostu (čez Dravinjo – Majšperk).

ZNESKI PO OBČINAH:

MESTNA OBČINA PTUJ

ESRR      701.369,04

MZI        175.342,26

Mestna občina Ptuj        184.495,44

Skupaj        1.061.206,74 EUR

 

OBČINA KIDRIČEVO:

ESRR      1.817.201,59

MZI        454.300,40

Občina Kidričevo             2.673.387,66

Skupaj          4.944.889,65 EUR

 

OBČINA MAJŠPERK:

ESRR      1.344.901,54

MZI        336.225,39

Občina Majšperk             358.711,54

Skupaj           2.039.838,47 EUR

 

OBČINA HAJDINA

ESRR      256.950,22

MZI        64.237,55

Občina Hajdina 415.354,66

Skupaj        736.542,43 EUR

 

 

Dolžina na novo vzpostavljenih kolesarskih povezav v okviru odseka 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk znaša 23,40 km.

  • Ptuj: 2,61 km
  • Hajdina: 1,84 km
  • Kidričevo: 14,76 km – Prikaz odsekov
  • Majšperk: 4,20 km

 

V projektu bodo vzpostavljeni tudi trije novi premostitveni objekti in ena razširitev že obstoječega mostu:

  • brv čez potok Polskava (Kidričevo),
  • brv čez Framski potok (Kidričevo),
  • brv čez Studenčnico (Ptuj),
  • in razširitev mostu čez Dravinjo (Majšperk).

 

Povezave:

 

Skip to content