Dopis občanom

Spoštovane občanke in občani,

Opravičujemo se Vam, da ste se v zadnjih mesecih prisiljeni soočati s težavami, ki bi morale biti izključno domena stroke in delovanja občinske uprave. Že več mesecev smo deležni javnih napadov, ki temeljijo izključno na namigovanjih, podtikanju in pomanjkanju poznavanja problematike, kar pa ima posredno negativen vpliv na celotno delovanje občine in ne nazadnje tudi na občanke in občane, ki želijo učinkovito in strokovno občinsko upravo in želijo uživati rezultate njenega dela.

Odločili smo se, da ne bomo več odgovarjali na neargumentirane obtožbe ali populistične tiskovne konference, temveč bomo vse moči usmerili v naše tekoče in prihodnje projekte, ki čakajo na kakovostno in učinkovito izvedbo.

Vse drugače misleče pozivamo, da svoje sume o kaznivem oz. koruptivnem delovanju župana in občinske uprave, prijavijo pristojnim službam pregona in na tak način omogočijo nepristransko osvetlitev problema, v nasprotnem primeru pa jih pozivamo, da v skladu z demokratičnimi standardi svoje nezadovoljstvo izrazijo s kandidaturo na prihodnjih lokalnih volitvah in s tem sprejmejo odgovornost za svoja dejanja in izjave. To je navsezadnje njihova pravica in dolžnost!

S tem dopisom Vas želimo tudi povabiti, da še naprej tvorno in aktivno prispevate k razvoju svoje lokalne skupnosti, saj bomo le tako prekrmarili težke čase in se optimistično zazrli v prihodnost.

 

 

Direktor občinske uprave                                                              Župan Občine Kidričevo

Damjan Napast                                                                              Anton Leskovar

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content