Kategorija: Projekti

Projekti v občini Kidričevo

Tržnica in tržni dnevi v Kidričevem

Tržnica in tržni dnevi v Kidričevem

V letu 2011 smo pričeli izvajati dejavnost »Tržni dnevi v Kidričevem«. Projekt smo prijavili na javni razpis  LAS in prejeli sredstva za ureditev tržnega prostora v Kidričevem. Interes po prodaji kmetijskih pridelkov na tržnici...

UČILNICA V NARAVI

UČILNICA V NARAVI

S projektom«Učilnica v naravi- Boldirjeva jama« smo se z idejnim načrtom prijavili na Javni razpis LAS. V mesecu maju 2012 bomo pričeli z vzdrževalnimi deli in ureditvijo okolice, postavitvijo učno-izobraževalnih označb, tematskih kart in...

Skip to content