Kategorija: Odbori

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.Člani odbora: Danilo Lendero, Apače 104, predsednik Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju...

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine. Člani odbora: Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30,...

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Milan Strmšek, Šikole 12, predsednik Marjan Petek, Apače 57, član Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, član Srečko Lah, Pongerce 28/c,...

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Marjan Petek, Apače 57, predsednik Danilo Lendero, Apače 104, član Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član Janez Zafošnik,...

Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor skrbi za urejanje in izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo z imenom Ravno polje. Člani odbora: Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30 Eva Žunkovič, Njiverce, Cesta v Njiverce 10 Smilja Rajher, Njiverce, Proletarska...

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih...

Krajevni odbor

Krajevni odbor

(Apače, Cirkovce, Kidričevo, Jablane, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Dragonja vas, Njiverce, Pongrce, Starošince, Stražgonjca – Gaj, Strnišče in Šikole) Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa....

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike. Člani odbora: Bogdan Potočnik,...

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti Člani odbora: Ivanka Korez, Starošince 27, predsednica Miran Golub, Apače 128/a, član Branko Valentan, Apače 206, član Zvonko Mesarič, Starošince 36, član Stanko...

Skip to content