Kategorija: Novice Proračun

PREDLOG PRORAČUNA 2014 PRVA OBRAVNAVA

PREDLOG PRORAČUNA 2014 PRVA OBRAVNAVA

Občinski svet Občine Kidričevo sprejme Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2014 v prvi obravnavi z vsemi prilogami (splošni del, posebni del, NRP, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, vse obrazložitve) in ga daje...

Skip to content