Kategorija: Novice občinski svet in odbori

Zapisnik nadaljevanja 26. redne seje občinskega sveta Občine Kidričevo

Zapisnik nadaljevanja 26. redne seje občinskega sveta Občine Kidričevo

V priponki. zapisnik nadaljevanja seje lekt.docx

Vabilo na 27. redno sejo

Vabilo na 27. redno sejo

Vabilo se nahaja v priponki. Gradivo je dosegljivo na naslovu: www.kidricevo.si/javno/obcinskisvet/27_redna_seja_javnost.zip vabilo.docx vprasanja in pobude svetnikov.docx zapisnik 11 korespondene seje.doc zapisnik 12 korespondencne seje.doc zapisnik 26 redne seje.docx zapisnik 6. izredne seje.docx zapisnik nadaljevanja...

KONČNO POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2013

KONČNO POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2013

V priponki. KonCno poroCilo nadzora polletne realizacije 2013.pdf konCno poroCilo nadzora VzdrZevanje in gradnje KidriCevo.pdf Konco porocilo nadzora ZR 2013.pdf