Kategorija: Novice javna naročila in razpisi

PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME

PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME

  V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR...

JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2015

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA...