avni razpis promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Aktivnosti projektov na področju informiranja in promocije lokalne hrane so zlasti:- Izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske ali prostočasne dejavnosti
– Izobraževanje potrošnikov 
– Promocija lokalne hrane med potrošniki
– Izobraževanje za prenos znanja in motiviranje k delovanju in ustvarjanju gibanja za vse ciljne javnosti
– Izvedba družbeno koristnih ali dobrodelnih projektov na področju lokalne hrane, ki hkrati služi v promocijske ali izobraževalne namene
– Promocija povezovanja ponudnikov hrane in povezovanje po verigi
– Promocija kratkih oskrbnih verig
– Promocija vzorčnih primerov dobrih praks s prenosom le teh v prakso.Ciljne skupine projektov so skupine potrošnikov, nakupni odločevalci, mnenjski voditelji, mladi, kadri, ki delujejo v procesu vzgoje in izobraževanja, pridelovalci/predelovalci/

zadruge/trgovine/povezovalni člen/ javni zavodi, veriga preskrbe s hrano (lahko tudi že formalno ali neformalno vzpostavljene verige).–
Prijavitelji: podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu
Višina financiranja: do 90 %
Upravičeni stroški: produkcijski stroški; najem dvoran, organizacija dogodkov, izobraževanj, najem in postavitve razstavnih prostorov, ipd.; stroški promocije/oglaševanja; plače in drugi stroški dela zaposlenih, potni stroški in dnevnice; zunanji izvajalci; nakup osnovnega materiala (npr. semena, degustacijski material, hrana); simbolične nagrade; organiziranje in izvedba vzorčnih projektov, najema osnovnih sredstev.
Vrednost projektov: do 10.000 €, če kompleksnejši projekti do 20.000  €
Trajanje projektov: 1.12.2014 do 25.11.2015 oz. min 1 mesec oz. enkratni dogodek
Višina razpisanih sredstev: 200.000 €
Rok oddaje: 30.10.2014.

–Vlagatelji morajo imeti reference o delovanju na področju izobraževalnih, promocijskih vsebin ali na področju povezanem z lokalno hrano za zadnje leto. Razpis je priložnost, da s promocijo lokalne hrane najdete poslovne priložnosti pri razvoju podeželja, gospodarstva, socialnega vidika uživanja hrane, zdravja, varovanje okolja ter povezovanja v oskrbnih verigah. Več o vsebinskih izhodiščih za projektne ideje ter pogojih za prijavo najdete v priponki. Če želite celovito podporo pri pripravi vloge, kot tudi pri zagotovitvi zahtevanih BTL komunikacijskih orodjih, nam to sporočite do 18.9.2014.
 

  

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content