Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA 'ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER - GRAMOZNICA PLETERJE'
Datum objave: 20. 12. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 19. 1. 2018 8:00
Šifra:

Koncedent: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Naziv javnega razpisa: Podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje'
Številka javnega razpisa: 430-4/2016
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN009165/2017-U01, JN009165/2017-K01


Skladno z vsebino objave na Portalu javnih naročil, kot navedeno zgoraj, je bil rok za oddajo ponudb do dne 21.12.2017 do 8.00 ure. Odpiranje ponudb je bilo predvideno istega dne ob 8.30 uri na naslovu koncedenta.

Koncedent objavlja podaljšanje roka za oddajo ponudb, in sicer na 19.1.2018 do 8.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19.1.2018 ob 8.30 uri na naslovu Kopališka ulica 14, 2324 Kidričevo.

Koncedent znova odpira oziroma podaljšuje tudi rok za podajanje vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa, in sicer z dne 15.12.2017 na 12.1.2018 do 12:00 ure.

Čistopis razpisne dokumentacije je dostopen na spletni strani:

https://www.mojaobcina.si/kidricevo/razpisi/javni-razpis-za-podelitev-koncesije-za-izvedbo-projekta-sportno-rekreacijski-center--gramoznica-pleterje.htmlS spoštovanjem,

Občina KIDRIČEVO
Anton LESKOVAR, župan

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA 'ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER - GRAMOZNICA PLETERJE'
Datum objave: 27. 10. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 19. 1. 2018 8:00
Šifra:

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA 'ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER - GRAMOZNICA PLETERJE'

Koncedent: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Naziv javnega razpisa: Podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje'
Številka javnega razpisa: 430-4/2016
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN009165/2017-U01

Občina Kidričevo Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, na podlagi 48. člena v zv. z 82. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter Koncesijskega akta o izvedbi projekta 'Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje' (Uradni list RS, št. 8/2017 in 56/2017) vabi vse zainteresirane subjekte k oddaji ponudbe za podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje'.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena skladno z določbami razpisne dokumentacije, ki je priloga te objave.

Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 11.12.2017 do 8.00 ure po krajevnem času, na naslovu koncedenta 'Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325'.


S spoštovanjem,

Občina KIDRIČEVO,
Anton LESKOVAR, župan

 

Potekli razpisi