Javna naročila in razpisi

Javni pozivi
Javni poziv za podajo predloga za imenovanje člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Datum objave: 6. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2019 0:00
Šifra:

Štev. 011-1/2018
Dne  6.2.2019
 
 
 
Na podlagi 3. člena Sklepa o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kidričevo,  izdajam
 
 
Javni poziv
za podajo predloga za imenovanje člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 
Predloge za imenovanje člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju; člana sveta) lahko podajo:
-nevladne organizacije in društva na območju Občine Kidričevo.
 
Kandidat za člana sveta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
- imeti stalno prebivališče v občini Kidričevo.
 
Predlogi morajo vsebovati:
 
- podatke o predlagatelju,
- podatki o kandidatu za člana sveta (ime in priimek ter stalno prebivališče),
- soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo,
- podpis predlagatelja.
 
Predloge  je potrebno poslati na naslov:
Občina Kidričevo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo ali
na e-naslov: zdenka.frank@kidricevo.si
 
najpozneje do  četrtka, 28.2. 2019.
 
 
 
                                                                                                                             Milan Fideršek;
                                                                                                                             Predsednik komisije

Javni pozivi
Javni poziv za podajo predloga za imenovanje člana nadzornega odbora
Datum objave: 6. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2019 0:00
Šifra:

Štev. 011-1/2018
Dne  6.2.2019
 
 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/19 in 16/18) izdajam
 
 
Javni poziv
za podajo predloga za imenovanje člana nadzornega odbora
 
Predloge za imenovanje člana nadzornega odbora lahko podajo:
-občani, njihove organizacije in politične stranke v občini Kidričevo.
 
Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
- imeti stalno prebivališče v občini Kidričevo
- imeti najmanj V. raven izobrazbe in primerne izkušnje iz finančno-računovodskega ali pravnega področja ali področja tehničnih ved.
 
Predlogi morajo vsebovati:
 
- podatke o predlagatelju,
- podatki o kandidatu za člana nadzornega odbora (ime in priimek ter stalno prebivališče, izobrazbo ter opis izkušenj iz finančno-računovodskega ali pravnega področja ali področja tehničnih ved),
- soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo
- podpis predlagatelja.
 
Predloge  je potrebno poslati na naslov:
Občina Kidričevo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo ali
na e-naslov: zdenka.frank@kidricevo.si
 
najpozneje do  četrtka 28.2. 2019.
 
 
 
                                                                                                                             Milan Fideršek;
                                                                                                                             Predsednik komisije

 

Potekli razpisi