Gradiva in zapisniki sej odborov

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarjenje s premoženjem občine

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Nadzorni odbor

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Krajevni odbori