Gradiva in zapisniki sej OS

Mandat 2014 – 2018

Ostala vabila in gradiva se nahajajo na: http://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/obcinske/obcinski-svet/

 

Mandat 2010 – 2014