Aktualno

Vrednsotni bon Sternthal
Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje
Obveščamo vas, da bo v mesecu juniju izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 18.5.2017. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge aktivnosti, izrazite ... Preberi več >>

20. redna seja občinskega sveta
Štev. 032-1/2014 Dne  11.5.2017     V  A  B  I  L  O   Sklicujem 20. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v   četrtek, 18. maja 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal   Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta,  10., 11. in 12. korespondenčne seje ... Preberi več >>

Vrednostni bon STERNTHAL
Odločitev, zakaj pričeti  s tovrstno aktivnostjo, so  me drugim  tudi primeri dobrih praks iz tujine ( npr: Nemčija, Avstrija,…..severne države….), kjer je uvedba lokalne valute prinesla občanom in podjetnikom, na območju valute, veliko pozitivnih učinkov (gospodarsko rast, kvalitetnejšo lokalno ... Preberi več >>

OBVESTILO O POPRAVKU OZIROMA SPREMEMBI JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA 'ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER - GRAMOZNICA PLETERJE'
Koncedent Občina Kidričevo v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje' objavlja naslednje popravke oziroma spremembe: podaljšuje se rok za predložitev prijav, in sicer z dne 5.5.2017 na 15.5.2017, pri čemer pa ostaja ura, ko ... Preberi več >>

Lokalni utrip
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA OŠ KIDRIČEVO
V četrtek, 25. 5. 2017, smo imeli učenci matične in podružnične šole kulturni dan, v okviru katerega smo obeležili zaključek Bralne značke. V uvodnem delu smo se pogovarjali o branju, pomenu branja, najljubših knjigah … Nato je vsak v roke vzel knjigo, prebral del zgodbe in izpisal kakšno zanimivo ... Preberi več >>

Šolski vrt v Cirkovcah
Šolski vrt na šoli v Cirkovcah Na OŠ Cirkovce smo imeli vse do devetdesetih let velik šolski vrt. Na njem so otroci in učitelji pridelovali zelenjavo za šolske malice. Ker so potrebe po večjih in različnih novih šolskih prostorih v skladu s tehnološkim razvojem naraščale, so šolo širili vedno bolj ... Preberi več >>

Teden ljubiteljske kulture
fond JSKD PtujTeden ljubiteljske kulture 2017 na Osnovni šoli Cirkovce OŠ Cirkovce je februarja 2014 dobila naziv 'kulturna šola'. Razpiše in podeljuje ga JSKD Republike Slovenije. Teden ljubiteljske kulture, ki ga tudi razpiše isti sklad, je letos potekal v tednu od 12. do 21. maja pod pokroviteljstvom predsednika ... Preberi več >>

Sekundarna kanalizacija Starošince
Dela na izgradnji kanalizacije so v zaključni fazi. Izvaja se dvig pokrovov kanalizacijskih jaškov na niveleto bodoče ceste. Obnovljen je del vodovodnega omrežja, položen zemeljski kabel za javno razsvetljavo. Dela se bodo predvidoma končala do konca junija 2017. Preberi več >>

Modernizacija ceste Mihovce-Dragonja vas
Končana so dela na razširitvi ceste in položena je nova komunalna infrastruktura (javna razsvetljava, vodovod).Pričela so se že asfalterska dela, ki naj bi bila zaključena do 15. 6. 2017. Preberi več >>

Obnova javne razsvetljave v Apačah
Ob izgradnji telekomunikacijskega omrežja v naselju Apače se istočasno izvaja tudi obnova javne razsvetljave in nizkonapetostnega elektro omrežja ob javnih poteh JP 665 171, Apače-farme Logar, JP 665 161, Apače, hš 87 do 137, in JP 665 061, Apače-Strmec. Preberi več >>

Zadnji občinski akti