Aktualno


Odmera ceste DRSI
Obveščamo vas, da bo podjetje GEO-BIRO d.o.o., Prvomajska ulica 37 iz NOve Gorice izvajalo geodetske meritve na območju državne ceste R3-711/9013 Rače- Kungota-Kidričevo. Tangirani bodo lastniki na območju ob cesti od parcele 2/3 KO Gerečja vas oz.399/9 KO Pleterje skozi naselje Kungota do priključka ... Preberi več >>

Geodetske meritve
Obveščamo vas, da bo podjetje GEO-BIRO d.o.o.,Prvomajska ulica 37 iz Nove Gorice izvajalo geodetske storitve na območju državne ceste R3 711/9013 Rače-Kungota-Kidričevo. Tangirani bodo lastniki na območju ob cesti od parcele 2/3 K.o. Gerečja vas oz. 399/9  K.o.Pleterje skozi naselje Kungota do ... Preberi več >>

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popravek), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2) in 24. člena Statuta ... Preberi več >>

27. redna seja občinskega sveta
Sklicujem 27. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 17. maja 2018 ob 17. uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal   Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta.   Predlog dnevnega reda:   Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ... Preberi več >>

Lokalni utrip
VRTEC KIDRIČEVO: OBISK MUZEJA 'ŠTALCA' V KUNGOTI PRI PTUJU
V okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje smo se v torek, 22. 6. 2018, otroci skupine Veverice in Delfini odpravili na daljši sprehod v Kungoto pri Ptuju, kjer nas je pričakal gospod Sitar Mišo ter dedek deklice Saše, gospod Serdinšek Ivan. Gospod Mišo nas je sprejel z velikim veseljem. Z vso ... Preberi več >>

OŠ Cirkovce - Čisti zobje
Učenci 3. b razreda so v tem šolskem letu na OŠ Cirkovce prejeli priznanje v tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani. Zobna asistentka ga. Helena iz OE zobozdravstva Ptuj je učence 3. b razglasila za zmagovalce čistih zob. Vsakemu učencu je za nagrado podarila  zobno pasto ter ustno vodico. S tem ... Preberi več >>

Nagrajenka literarnega natečaja
Festival Pranger že nekaj let namenja del dogajanja mladim ustvarjalcem. Z natečajem ELA (poimenovan po Eli Peroci, ki je bila rojena v Rogaški Slatini) so želeli spodbuditi osnovnošolce, da bi pisali poezijo. Letošnja tema je bila prebujanje. Med vsemi prispevki je komisija izbrala 25  mladih in ... Preberi več >>

8. srečanje ljudskih pevcev 'ZAPOJMO V ČAST SV. DRUŽINI'
V nedeljo, 10. 6. 2018, je Katoliško kulturno društvo „Zvezdni dol'organiziralo 8. srečanje ljudskih pevcev „ZAPOJMO V ČAST SV. DRUŽINI'. S prireditvijo so naša srca spet bogatejša. Ljudska pesem je bila in ostaja nepogrešljiv del človeštva. Da je v našem kraju tako, poskrbijo naše pevke, ki širijo ... Preberi več >>

Cirkovška otroška olimpijada
Člani športnega društva Cirkovce smo  od 25. - 27.05. 2018  priredili cirkovško otroško olimpijado na igrišču OŠ Cirkovce. K sodelovanju smo povabili OŠ Cirkovce, OŠ Kidričevo, OŠ Videm in OŠ Hajdina. Lepo sončno jutro smo se člani ŠD Cirkovce zbrali na igrišču ob 07.30 uri in pričeli s pripravo ... Preberi več >>

IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH
POTEPANJE PO ITALIJI V četrtek, 30. 5. 2018, smo se nadarjeni učenci osmih in devetih razredov OŠ Kidričevo  in OŠ Cirkovce odpravili na dvodnevni izlet v Italijo. Ob dveh zjutraj smo sedli na avtobus in se podali na pot. V Cirkovcah smo pobrali še nekaj osmošolcev in devetošolcev. Sledila je naporna ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti