Aktualno

Povabilo k sodelovanju 'občinski vrednostni bon sternthal' (za gospodarstvo)
Spoštovani, vljudno vas vabimo k projektu 'OBČINSKI VREDNOSTNI BON STERNTHAL', za katerega je Občinski svet Občine Kidričevo pooblastil občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d. o. o. Sistem delovanja omogoča vsakemu občanu, da na sedežu podjetja Vzdrževanje in ... Preberi več >>

19. redna seja občinskega sveta
Štev. 032-1/2014 Dne  15.3.2017       V  A  B  I  L  O     Sklicujem 19. Redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 23. marca 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal   Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, posebnega dela 18. redne seje, ter 7., ... Preberi več >>

Telekom Slovenije širi optično omrežje na območju Apač
Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Kidričevo gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem območja omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije sicer načrtujejo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala tekoče, tako da bi ... Preberi več >>

Spremembe in dopolnitve OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno ... Preberi več >>

Lokalni utrip
16. ocenjevanje podeželskih dobrot
Dvorana v Lovrencu na Dravskem poljuV Lovrencu na Dravskem polju je v nedeljo, 12. marca 2017, potekalo že 16. ocenjevanje podeželskih dobrot. Organizacija in izvedba prireditve je bila pod okriljem Turističnega društva Občine Kidričevo, v sodelovanju z Občino Kidričevo in domačini. Kot že vrsto let poprej se je tudi letos ocenjevalo ... Preberi več >>

Pustni ponedeljek
V ponedeljek, 27. 2. 2017, smo prišli v šolo našemljeni. Prvi dve šolski uri smo imeli tehniški dan in izdelovali svoje maske iz papirja. Nato smo se odpeljali v Kidričevo. V šoli smo imeli kosilo. Po njem so prišli kurenti. Skupaj smo se odpravili v park. Tam smo imeli pustno rajanje. Plesali smo, se ... Preberi več >>

V slovo Hildi Rojs
Leta 1998 je DPD Svoboda Kidričevo dopolnila zlati jubilej. Počastili smo ga s prenovljeno, moderno opremljeno knjižnico. Prav iz ljubezni do knjige, do svoje spremljevalke že od malih nog, do prijateljice, je bila gospa Hilda - po nekaj letih kulturnega mrtvila - pobudnica za oživitev društvene ... Preberi več >>

MAMA
MAMA Mama je ena sama. Mama kuha. Najboljša je njena juha. Je glavna: od plenic do velikih modric. Včasih jezna, a je nežna. NIA BAUMAN, 6. B   V otroštvu najpomembnejša je, saj povsod varuje me. Edina skrivnosti izdala ne bo, vse zaupam ji lahko. Oče brez nje copata je, ona z levo roko opravi vse. ... Preberi več >>

Igrače malo drugače
Igra z odpadnim materialom v 1. starostnem obdobju v vrtcu Cirkovce Kako in na kakšen način v igri spodbuditi aktivno učenje pri najmanjših otrocih? Otroci, ki so nam zaupani, so se v uvajalnem obdobju navadili na življenje v vrtcu, spoznali so dnevno rutino, vrstnike v skupini in strokovni tim ... Preberi več >>

Državno šolsko tekmovanje srednjih šol
Včeraj, 20. 3. 2017, je v Ljubljani potekalo finalno državno šolsko tekmovanje srednjih šol. Tekmovanja se je udeležilo 95 dijakov in dijakinj v 13 ekipah. Naši kadeti so v zastopanju ŠC Ptuj Elektro in računalniške šole dosegli ekipno 1. mesto in posamezno 4. mesto Ivo Cicmanovič Zimet, 17. mesto pa ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti