Aktualno


Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno Polje
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v mesecu juliju izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 26.6.2018. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge ... Preberi več >>

Odmera ceste DRSI
Obveščamo vas, da bo podjetje GEO-BIRO d.o.o., Prvomajska ulica 37 iz NOve Gorice izvajalo geodetske meritve na območju državne ceste R3-711/9013 Rače- Kungota-Kidričevo. Tangirani bodo lastniki na območju ob cesti od parcele 2/3 KO Gerečja vas oz.399/9 KO Pleterje skozi naselje Kungota do priključka ... Preberi več >>

Geodetske meritve
Obveščamo vas, da bo podjetje GEO-BIRO d.o.o.,Prvomajska ulica 37 iz Nove Gorice izvajalo geodetske storitve na območju državne ceste R3 711/9013 Rače-Kungota-Kidričevo. Tangirani bodo lastniki na območju ob cesti od parcele 2/3 K.o. Gerečja vas oz. 399/9  K.o.Pleterje skozi naselje Kungota do ... Preberi več >>

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popravek), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2) in 24. člena Statuta ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Obnovljena utica ŠD Cirkovce
V letu 2017 smo se člani ŠD Cirkovce odločili, da obnovimo dotrajano utico na igrišču ŠD Cirkovce. V septembru smo pričeli z rušenjem dotrajanega dela utice in nato nadaljevali z gradbenimi deli. Vsa dela smo v večini opravljali v lastni režiji. Seveda nam brez dodatne pomoči ne bi uspelo,  zato se ... Preberi več >>

Zakopane in Krakow z obiskom sejma Moto show
Prvi dan smo imeli  postanke od poti. Ogledali smo si: slovaški zdraviliški kraj Pieštany, v Visokih Tatrah smo se srečali s slikovito dediščino lesenih poljskih vasi, v Zakopanih smo si ogledali slavno zimsko športno središče. V drugem dnevu  smo imeli postanek v Wieliczki, kjer smo se spustili v ... Preberi več >>

OŠ Cirkovce - Kaj veš o prometu?
V soboto, 26. 5. 2018, je pri OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani potekalo 50. državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Med 60 udeleženci je bil tudi Miha Špec iz OŠ Cirkovce, ki je predhodno zmagal na medobmočnem tekmovanju v Markovcih. Osvojil je 3. mesto med učenci kolesarji in pokazal zelo dobro znanje pri ... Preberi več >>

VRTEC KIDRIČEVO: OBISK MUZEJA 'ŠTALCA' V KUNGOTI PRI PTUJU
V okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje smo se v torek, 22. 6. 2018, otroci skupine Veverice in Delfini odpravili na daljši sprehod v Kungoto pri Ptuju, kjer nas je pričakal gospod Sitar Mišo ter dedek deklice Saše, gospod Serdinšek Ivan. Gospod Mišo nas je sprejel z velikim veseljem. Z vso ... Preberi več >>

OŠ Cirkovce - Čisti zobje
Učenci 3. b razreda so v tem šolskem letu na OŠ Cirkovce prejeli priznanje v tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani. Zobna asistentka ga. Helena iz OE zobozdravstva Ptuj je učence 3. b razglasila za zmagovalce čistih zob. Vsakemu učencu je za nagrado podarila  zobno pasto ter ustno vodico. S tem ... Preberi več >>

Nagrajenka literarnega natečaja
Festival Pranger že nekaj let namenja del dogajanja mladim ustvarjalcem. Z natečajem ELA (poimenovan po Eli Peroci, ki je bila rojena v Rogaški Slatini) so želeli spodbuditi osnovnošolce, da bi pisali poezijo. Letošnja tema je bila prebujanje. Med vsemi prispevki je komisija izbrala 25  mladih in ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti